A widziałeś kiedyś BRYŁĘ? część 1

Bryły, bryły wszędzie…

Bryły to kolejny mój  ulubiony dział matematyki. Są wszędzie i łatwo udowodnić uczniowi, że musimy coś o nich wiedzieć.

Zaczynam od  podziału brył.   Bez względu na poziom nauczania rozmawiam z uczniami o bryłach obrotowych, graniastosłupach, ostrosłupach, Pojawiają się wielościany foremne i bryła węgla, bryła lodu, człowiek…

Szukamy i zapisujemy cech charakterystyczne dla każdej wymienionej grupy.

Efekt burzy mózgów- jak dzielimy bryly

 

Uczymy się co oznacza w nazwie bryły słowo prawidłowy, prosty, pochyły. Próbujemy zapamiętać, która bryła ma swoją specjalną nazwę i zastanawiamy się, dlaczego matematycy ją tak nazwali.

Czas na zastosowanie teorii w praktyce.  Przez całą lekcję albo dłużej nazywamy brył. Wysypuję całe mnóstwo brył-pudełek kupionych w sklepie i brył zrobionych przez poprzednie roczniki. Są tam modele, szkielety, siatki (które można złożyć, albo się same składają w bryłę jak pociągniemy za sznurek). Przeglądamy rysunki w podręczniku i nazywamy bryłę patrząc na rysunek siatki czy jej rzut. Okazuje się, że rzuty brył sprawiają najwięcej problemu, więc wychodzimy na boisko, żeby zobaczyć jak wygląda nasz rzut (cień) i jak może wyglądać rzut (cień) kwadratu, koła, prostokąta…

Rzut bryły jest jak twój cień…
Jak może wyglądać rzut prostokąta?

Kiedy już wszystko sobie z uczniami przećwiczę, czas sprawdzić czy uczniowie dobrze rozpoznają bryły czyli zarządzam   Wędrującą kartkówkę.

Wędrująca kartkówka, czyli nazwij bryłę

Na każdej ławce stoi jakiś model, szkielet, lub leży siatka, rzut bryły. Uczniowie zostawiają tornistry pod tablicą, żeby nie przeszkadzały. Siadają na swoich miejscach i  dostają tabelkę z 30-36 wierszami.  Każdy uczeń może bryłę obejrzeć, zmierzyć krawędzie, sprawdzić kąty, złożyć siatkę.  W odpowiednim miejscu w tabelce pojawiają się  dokładne nazwy bryły ze stolika,  uczniowie dopisują jeszcze czy to model, szkielet, rzut, szkielet….

Na polecenie nauczyciela uczniowie wstają, biorą swoją kartkę, długopis, ekierkę i każdy przechodzi ławkę do przodu. Siadają. Znów wpisują nazwę zgodnie z numerem przyklejonym na modelu. Potem wstają, kiedy miejsce przed nimi jest puste.

A ten model to jakiej bryły?
Taką siatkę można złożyć, wtedy łatwiej rozpoznać jaka to bryła

Potem nic nie mówię, uczniowie wstają, kiedy miejsce przed nimi jest puste. I tak trzydzieści razy (tyle mm Ławek w sali). Jak twierdzą uczniowie, po tej kartkówce mięśnie nóg bolą bardziej niż po lekcji wychowania fizycznego :))

O rzutach, siatkach i elementach brył, będzie w części 2